Low Temperature Physics: 45, 1296 (2019); https://doi.org/10.1063/10.0000212
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 12 (Декабрь 2019), c. 1531-1537    ( к оглавлению , назад )

Структурные превращения в сплавах N2–Kr

А.А. Солодовник, Н.С. Мисько-Крутик

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: solodovnik@ilt.kharkov.ua

Статья поступила в редакцию 26 июля 2019 г., после переработки 5 сентября 2019 г., опубликована онлайн 25 октября 2019 г.

Анотація

Проведено електронографічне дослідження структурних характеристик сплавів N2–Kr у всьому інтервалі взаємних концентрацій. Зразки готувались in situ конденсуванням га-зоподібної суміші на Al та вугільну підкладки при температурах 5 та 20 К. Визначено структури розчинів та області розчинності. Граничні розчинності компонентів складають: криптону в кристалі азоту менше ніж 20 мол.%, азоту в твердому криптоні менше ніж 11 мол.%. В концентраційному інтервалі 20–89 мол.% Kr знайдено фазовий розпад твердого розчину. Досліджено вплив розведення молекулярної матриці криптону на орієнтаційне впорядкування молекули N2 у розчинах. Побудовано експериментальну залежність коефіцієнта орієнтаційного порядку від складу для розчинів на основі N2.

Ключові слова: сплави N2–Kr, електронографічні дослідження, розчинність.