Low Temperature Physics: 45, 1290 (2019); https://doi.org/10.1063/10.0000211
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 12 (Декабрь 2019), c. 1524-1530    ( к оглавлению , назад )

Heat capacity of molecular solids: the special case of cryocrystals

M.A. Strzhemechny and A.I. Krivchikov

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine 47 Nauky Ave., Kharkiv 61103, Ukraine
E-mail: strzhemechny@ilt.kharkov.ua

A. Jeżowski

Institute of Low Temperature and Structure Research, PAS, 2 Okólna Str. 50-422, Wrocław, Poland

Received June 26, 2019, published online October 25, 2019

Анотація

Кріокристали є ідеальними системами для розвитку базових ідей, які стосуються фізики твердого тіла (термодинаміка, кінетика, и т.п.). Запропонований у цій статті аналіз є продовженням вищезгаданого тренду — знову проаналізовано старі дані з теплоємності, використовуючи сучасний рівень розуміння проблеми. Наявні дані стосовно температурної залежності С(Т) аналізуються у пошуку двох «зайвих» доданків: пропорційного Т5 та, особливо, лінійного доданка. Кріокристали, що розглядаються у статті, включають класичні атомарні кріокристали (Ar, Ne, Kr, Xe), а також чотири молекулярні кріокристали (N2, CO, CO2, N2O). Ізотопи Не та тверді водні не розглядаються, зважаючи на їх особливі квантові властивості. Детальний аналіз наявних експериментальних даних свідчить про те, що лінійну складову очікувати не варто. Проте ситуація не є настільки безнадійною: теплоємність кріокристалів зі спеціально підібраними домішками може містити доданок, пропорційний Т.

Ключові слова: кріокристали, теплоємність.