Low Temperature Physics: 45, 1277 (2019); https://doi.org/10.1063/10.0000209
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 12 (Декабрь 2019), c. 1509-1513    ( к оглавлению , назад )

Концентрационные зависимости электропроводности и эффекта Холла монокристаллов CexSn1–xSe

И.И. Аббасов

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, г. Баку, Азербайджан
E-mail: ibrahimabbasov179@gmail.com

Ш.С. Исмаилов

Институт радиационных проблем НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан

Дж.И. Гусейнов

Азербайджанский государственный педагогический университет, г. Баку, Азербайджан

В.А. Абдурахманова

Институт физики НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан

Статья поступила в редакцию 13 мая 2019 г., после переработки 9 июля 2019 г., опубликована онлайн 25 октября 2019 г.

Анотація

Досліджено концентраційні залежності коефіцієнта Холла, електропровідності та рухливості носіїв заряду в CexSn1–xSe (х ≤ 0,02) в інтервалі температур 77–400 К. У зразках, які досліджено, відбувається компенсація домішок власними дефектами. Зі зростанням концентрації церію (x = 0,01; 0,015) збільшується концентрація донорних домішок та спостерігається зміна типу провідності.

Ключові слова: коефіцієнт Холла, електропровідність, рухливість, енергія активації, механізм розсіяння.