Low Temperature Physics: 45, 1267 (2019); https://doi.org/10.1063/10.0000208
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 12 (Декабрь 2019), c. 1498-1508    ( к оглавлению , назад )

Плавление двумерных электронных кристаллов в узких каналах

В.Е. Сивоконь, И.В. Шарапова

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: sivokon@ilt.kharkov.ua

Статья поступила в редакцию 8 июля 2019 г., опубликована онлайн 25 октября 2019 г.

Анотація

Методом молекулярної динаміки проведено дослідження двовимірних електронних систем, які розташовані у вузьких каналах, при різних співвідношеннях між шириною каналу та середньою відстанню між електронами. Визначено просто-рові структури, що утворюються в каналах при низьких температурах в залежності від ширини каналу, та проаналізовано особливості структурних переходів. Досліджено вплив температури на структурні переходи. Визначено температури, при яких відбувається руйнування просторового порядку в електронній системі в залежності від ширини каналу, зокрема в області структурних переходів.

Ключові слова: двовимірна електронна система, надплинний гелій, вузькі канали, плавлення, метод молекулярної динаміки.