Low Temperature Physics: 45, 1263 (2019); https://doi.org/10.1063/10.0000207
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 12 (Декабрь 2019), c. 1493-1497    ( к оглавлению , назад )

Фазовые переходы в модели Изинга на треугольной решетке с различными значениями межслойного обменного взаимодействия

А.К. Муртазаев, М.К. Рамазанов, М.К. Бадиев

Институт физики ДНЦ РАН, ул. Ярагского, 94, г. Махачкала, 367003, Россия
E-mail: m_zagir@mail.ru

Статья поступила в редакцию 27 июня 2019 г., опубликована онлайн 25 октября 2019 г.

Анотація

Методом Монте-Карло досліджено фазові переходи та термодинамічні властивості тривимірної антиферомагнітної моделі Ізінга на шаруватій трикутній гратці при різних значеннях міжшарової обмінної взаємодії. Дослідження проведено для співвідношень величин внутрішньошарової J1 та міжшарової J2 обмінних взаємодій в діапазоні значень r = J2/J1 = 0,01–1,0. Використовуючи метод кумулянтів Біндера четвертого порядку та гістограмний аналіз даних, проведено аналіз характеру фазових переходів. Показано, що в розглянутому інтервалі r перехід з невпорядкованої фази у впорядковану є фазовим переходом другого роду.

Ключові слова: фрустрації, метод Монте-Карло, модель Ізінга, фазовий перехід.