Low Temperature Physics: 45, 1256 (2019); https://doi.org/10.1063/10.0000205
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 12 (Декабрь 2019), c. 1485-1492    ( к оглавлению , назад )

Локализованные магнитные неоднородности в антиферромагнетике с системой дислокаций

В.Е. Киреев1, Б.А. Иванов1,2

1Институт магнетизма НАН и МОН Украины, пр. Вернадского, 36-б, г. Киев, 03142, Украина

2Национальный университет им. Тараса Шевченко, пр. Глушкова, 2, г. Киев, 03127, Украина
E-mail: bor.a.ivanov@gmail.com

Статья поступила в редакцию 24 июля 2019 г., опубликована онлайн 25 октября 2019 г.

Анотація

Дислокації в кристалічній решітці антиферомагнетика є джерелами особливих ліній у полі вектора антиферомагнетизму l, які схожі на дисклінації в поле вектора-директора для нематичних рідких кристалів. Одинична атомна дислокація створює нелокалізований неоднорідний стан — спінову дисклінацію. Показано, що «компенсована» система дислокацій, замкнута дислокаційна петля у тривимірному (3D) АФМ або пара точкових дислокацій у двовимірному (2D) АФМ, створює локалізовану спінову неоднорідність, яка схожа на солітон. Для ізотропного або легкоплощинного АФМ форма цих солітонів еліпсоїдальна або кругла у тривимірному або двовимірному випадках відповідно. Геометрія дефекту решітки та солітону істотно відрізняється, наприклад, плоский гратковий дефект (дислокаційна петля) створює майже сферичну тривимірну неоднорідність спина. При наявності анізотропії в легкій площині формується доменна стінка, що закінчується на лінії (точках) дислокацій.

Ключові слова: антиферомагнетик, підгратка, дислокація, спінова дисклінація.