Low Temperature Physics: 45, 1252 (2019); https://doi.org/10.1063/10.0000204
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 12 (Декабрь 2019), c. 1480-1484    ( к оглавлению , назад )

Magnetoresistance of electrons in diluted magnetic semiconductor Volcano ring

A.M. Babanlı

Department of Physics, University of Süleyman Demirel, 32260 Isparta, Turkey
E-mail: arifbabanli@sdu.edu.tr

Received June 10, 2019, revised July 30, 2019, published online October 25, 2019

Анотація

Досліджено вплив обмінної взаємодії на транспортні властивості двовимірного розведеного магнітного напівпровідникового квантового кільця кінцевої ширини при наявності однорідного поперечного магнітного поля. Досліджено залежність магнітоопору від магнітного поля, концентрації Mn та ширини квантового кільця. За відсутності обмінних взаємодій спостерігається типова картина биття з чітко визначеними положеннями вузлів на магнітоопорі, що осцилює. Показано, що при наявності обмінних взаємодій картина биття руйнується.

Ключові слова: розведений магнітний напівпровідник, магнітоопір, балістична провідність.