Low Temperature Physics: 45, 1241 (2019); https://doi.org/10.1063/10.0000202
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 12 (Декабрь 2019), c. 1467-1472    ( к оглавлению , назад )

Магнитное упорядочение и особенности его сосуществования со сверхпроводимостью в Dy0,6Y0,4Rh3,85Ru0,15B4

А.В. Терехов1,2, И.В. Золочевский1, Л.А. Ищенко1, А.Н. Блудов1, А. Залеский2, Е.П. Хлыбов3, С.А. Лаченков4

1Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: terekhov@ilt.kharkov.ua

2W. Trzebiatowski Institute for Low Temperatures and Structure Research PAS Okolna, 2 Box 1410, 50-950, Wroclaw, Poland

3Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина РАН Калужское шоссе, 14, г. Троицк, 142190, Россия

4Институт металлургии и металловедения им. А.А. Байкова РАН Ленинский пр., 49, г. Москва, 119991, Россия

Статья поступила в редакцию 7 июня 2019 г., опубликована онлайн 25 октября 2019 г.

Анотація

Вперше проведено дослідження температурної залежності динамічної магнітної сприйнятливості магнітного надпровідника Dy0,6Y0,4Rh3,85Ru0,15B4 в інтервалі температур 2–50 К, польової залежності намагніченості до 6 Тл при фіксованих температурах 2, 11, 18 та 50 К. Встановлено, що при ТFM = (21 ± 1) К має місце перехід у феромагнітний стан, а при Тс = (6,7 ± 0,1) К спостерігається перехід у надпровідний стан, який співіснує з феромагнітною фазою у широкому інтервалі температур 2–6,7 К. Висловлено припущення про наявність триплетного механізму надпровідного спарювання у Dy0,6Y0,4Rh3,85Ru0,15B4.

Ключові слова: рідкісноземельні бориди родію, феромагнетизм, надпровідність, тріплетне спарування