Low Temperature Physics: 45, 1237 (2019); https://doi.org/10.1063/10.0000201
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 12 (Декабрь 2019), c. 1462-1466    ( к оглавлению , назад )

Cтимулированное эхо и диффузионные процессы в 3Не, адсорбированном наноструктурным материалом МСМ-41

А.П. Бирченко, Н.П. Михин, Э.Я. Рудавский, Я.Ю. Сопельник

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: mikhin@ilt.kharkov.ua

Статья поступила в редакцию 26 июня 2019 г., опубликована онлайн 25 октября 2019 г.

Анотація

За допомогою імпульсного ядерного магнітного резонансу проведено дослідження дифузійних процесів в 3He, який адсорбований наноструктурним матеріалом МСМ-41 з діаметром каналів 25 Å. Вимірювання проведено методом стимульованої спінової луни з використанням трьохімпульсного режиму збудження спінової системи. Виміряні залежності амплітуди стимульованої спинової луни від квадрата градієнта магнітного поля показали наявність двох різних нахилів цієї залежності, що означає наявність в адсорбованому гелії двох різних дифузійних процесів. Ці процеси відповідають двом різним шаруватим фазам, що утворюються при адсорбції газу у вузькому каналі внаслідок ван-дер-ваальсівської взаємодії зі стінками. Ідентифікацію цих фаз проведено за виміряним значенням коефіцієнта дифузії. Виявилося, що одна із шаруватих фаз відповідає газоподібному гелію, а інша фаза близька до рідкого гелію. Використана методика не дозволила зареєструвати тверду фазу, яка зазвичай утворюється у вузькому пристінковому шарі.

Ключові слова: адсорбований гелій, ЯМР, наноструктурний матеріал, MCM-41, дифузія.