Low Temperature Physics: 45, 1227 (2019); https://doi.org/10.1063/10.0000199
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 12 (Декабрь 2019), c. 1451-1455    ( к оглавлению , назад )

Спиновая кинетика жидкого 3Не в системе аэрогель–наночастицы DyF3

Е.М. Алакшин1, Е.И. Кондратьева1,2, В.В. Кузьмин1, К.Р. Сафиуллин1,2, А.А. Станиславовас1, Г.А. Долгоруков1, А.В. Клочков1, М.С. Тагиров1,2

1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт физики, Казань, 420008, Россия

2Институт прикладных исследований АН РТ, Казань, 420011, Россия
E-mail: alakshin@gmail.com

Статья поступила в редакцию 14 января 2019 г., после переработки 2 августа 2019 г., опубликована онлайн 25 октября 2019 г.

Анотація

Методом імпульсного ЯМР досліджено спінову кінетику рідкого 3Не у зразку орієнтованого Al2O3 аерогеля, що містить наночастинки DyF3 із середнім розміром частинок 5 нм при температурах 1,5–3 К. Сполука DyF3 є дипольним діелектричним феромагнетиком з температурою фазового переходу TС = 2,55 К, в той час як діамагнітний орієнтований Al2O3 аерогель виступає як магнітний розчинник для оптимальних умов спостереження ядерного магнітного резонансу 3Не в даній системі. Аномалій у спіновій кінетиці 3Не в контакті з цим зразком, пов’язаних з фазовим переходом, не виявлено. Запропоновано методику внесення парамагнітних домішок в аерогель.

Ключові слова: ЯМР, 3Не, DyF3, наночастинки, аерогель, ядерна магнітна релаксація, низькі температури.