Low Temperature Physics: 45, 1041 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5121279
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 9 (Сентябрь 2019), c. 1217-1222    ( к оглавлению , назад )

Проявление спиновых корреляций в монокристалле ErAl3(BO3)4

В.А. Бедарев, Д.Н. Меренков, М.И. Кобец, А.А. Звягин, C.Н. Попережай, С.Л. Гнатченко

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: bedarev@ilt.kharkov.ua

T. Zajarniuk, T. Vasevych, М.U. Gutowska, and A. Szewczyk

Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

И.А. Гудим

Институт физики им. Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СO РАН, г. Красноярск, Россия

Статья поступила в редакцию 12 апреля 2019 г., опубликована онлайн 26 июля 2019 г.

Анотація

Встановлено присутність суттєвого магнітного внеску в питому теплоємність монокристалу ErAl3(BO3)4 при температурах нижче 5 К. Результати вимірювань спектрів ЕПР при температурі 4,2 К також свідчать про прояв близького магнітного порядку. Отримані дані обговорюються у рамках моделі, яка враховує спін-спінову взаємодію між рідкісноземельними іонами у парних кластерах.

Ключові слова: електронний парамагнітний резонанс, теплоємність, спін-спінова взаємодія, магнітні кластери.