Low Temperature Physics: 45, 1018 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5121272
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 9 (Сентябрь 2019), c. 1192-1200    ( к оглавлению , назад )

Динамика вынужденных колебаний вихря Абрикосова: роль частоты, действующих сил и параметров вихря

В.Ф. Русаков1, В.В. Чабаненко2, A. Nabiałek3, А.Н. Чумак2,3, R. Puźniak3

1Донецкий национальный университет им. Васыля Стуса МОН Украины ул. 600-летия, 21, г. Винница, 21021, Украина

2Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАН Украины пр. Науки, 46, г. Киев, 03680, Украина
E-mail: vikchabanenko@gmail.com

3Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warsaw, Poland

Статья поступила в редакцию 14 марта 2019 г., опубликована онлайн 26 июля 2019 г.

Анотація

Побудовано та проаналізовано траєкторії руху ізольованого вихору Абрикосова в анізотропному надпровіднику YBa2Cu3O7 під дією зовнішньої періодичної сили, яка загасає вглиб зразка, з урахуванням ефективної маси вихору та сил, які діють на нього: пінінга, Лоренца, пружності та в’язкості. Встановлено ієрархію впливу різних сил у широкому діапазоні частот (до ~ 1 ТГц) зовнішньої сили на форму та розмір траєкторії. Розраховане поглинання енергії вихором, як функція частоти, має два резонансних піки, які відповідають низько- та високочастотній модам спектра коливань: перший відповідає моді de Gennes та Matricon, другий пов’язан з інертністю вихору. Проаналізовано відмінності в прояві вимушених коливань ви-хору для різних орієнтацій поля в YBa2Cu3O7 та для ізотропного низькотемпературного надпровідника NbTi.

Ключові слова: динаміка вихору Абрикосова, траєкторія вихору, пружність вихору, сила Лоренца.