Low Temperature Physics: 45, 1000 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5121270
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 9 (Сентябрь 2019), c. 1172-1180    ( к оглавлению , назад )

Спектроскопия высокого разрешения редкоземельных ферроборатов со структурой хантита (Обзор)

М.Н. Попова

Институт спектроскопии РАН, ул. Физическая, 5, г. Троицк, 108840, Москва, Россия
E-mail: popova@isan.troitsk.ru

Статья поступила в редакцию 12 марта 2019 г., опубликована онлайн 26 июля 2019 г.

Анотація

Подано огляд результатів спектроскопічних досліджень рідкоземельних фероборатів RFe3(BO3)4, R = Pr – Er, Y високої оптичної якості. Методом спектроскопії високого розділення досліджено структурні та магнітні фазові переходи, спін-фононна та фононна взаємодії, знайдено фізично обгрунтовані набори параметрів кристалічного поля та промодельовано ряд властивостей РЗ фероборатів.

Ключові слова: рідкоземельні фероборати, спектроскопія високого розділення, параметри кристалічного поля, електрон-фононна взаємодія.