Low Temperature Physics: 45, 994 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5121269
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 9 (Сентябрь 2019), c. 1165-1171    ( к оглавлению , назад )

Resonant surface scattering and dislocation flutter explain Kapitza resistance at a solid/solid 4He interface

Jay Amrit

Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l’Ingénieur, LIMSI-CNRS, Université Paris-Saclay Orsay 91405, France
E-mail: jay.amrit@limsi.fr

Received March 12, 2019, published online July 26, 2019

Анотація

Досліджено опір Капіци RK на інтерфейсі між класичним твердим тілом і квантовим кристалом 4He як функція температури. Зроблено припущення, що RK базується на комбінації двох окремих механізмів, що відбуваються одночасно. Завдяки тому факту, що довжини хвиль фононів у твердому та надплинному 4He є величинами одного порядку, припускається, що один з механізмів — це резонансне розсіювання фононів на наномасштабних нерівностях поверхні, як передбачили Адаменко та Фукс (АФ) [1] для інтерфейсів тверде тіло/надплинний гелій. Інший механізм враховує взаємодію термічних фононів з коливаннями мобільних дислокацій усередині твердого 4He. Представлений аналіз демонструє правдоподібність цих двох механізмів у вирішенні давньої проблеми аномалії опору Капіци для контакту твердого 4He з міддю в температурному інтервалі від 0,4 до 2 К.

Ключові слова: опір Капіци, квантовий кристал, інтерфейс.