Low Temperature Physics: 45, 988 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5121268
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 9 (Сентябрь 2019), c. 1158-1164    ( к оглавлению , назад )

Теплопередача при импульсном нагреве в сверхтекучем гелии

В.Б. Ефимов1, А.А. Орлова1, Л.П. Кондаурова2, А.Г. Горкун1,3

1Институт физики твердого тела РАН, г. Черноголовка, Московской обл., Россия
E-mail: victor_efimov@yahoo.co.uk

2Институт теплофизики СОРАН, г. Новосибирск, пр. Лаврентьева, 1, Россия

3Астраханский государственный университет, г. Астрахань, Россия

Статья поступила в редакцию 12 марта 2019 г., опубликована онлайн 26 июля 2019 г.

Анотація

Експериментальне дослідження процесів поширення тривалих (до 1000 мкс) теплових імпульсів показало, що для теплопередачі принциповим є процес формування вихрового поля поблизу нагрівника на характерних розмірах порядку декількох міліметрів, який блокує подальшу протитечію нормальної та надплинної компонент і розвиток турбулентності в усьому об’ємі хвилеводу.

Ключові слова: надплинний гелій, теплопровідність, протитечія нормальної та надплинної компонент.