Low Temperature Physics: 45, 975 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5121267
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 9 (Сентябрь 2019), c. 1144-1157    ( к оглавлению , назад )

New trends in spectroscopy of solid nitrogen (Topical Review)

E. Savchenko1, I. Khyzhniy1, and V. Bondybey2

1B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine, 47 Nauki Ave., Kharkiv 61103, Ukraine

2Lehrstuhl für Physikalische Chemie TUM, Garching b. München 85747, Germany
E-mail: elena.savchenko@gmail.com

Received June 12, 2019, published online July 26, 2019

Анотація

Цей огляд представляє нові тенденції в емісійній спектроскопії твердого азоту. Обговорюється розвинений підхід до вивчення зарядових центрів та їх ролі в радіаційно-індукованих явищах і релаксаційних процесах. Розроблена емісійна спектроскопія включає в себе корельоване в реальному часі детектування декількох релаксаційних емісій — оптичних фотонів, електронів та емісію частинок. Наведено основні деталі цього підходу, що застосовується при дослідженні попередньо опромінених електронним пучком твердого азоту й азот-гелієвих нанокластерів, вирощених методом газоструйної конденсації. Коротко подані нові методи — нестаціонарна люмінесценція і нестаціонарна десорбція, призначені для вивчення реакцій іон-електронної рекомбінації. Узагальнено недавні результати, отримані з використанням цього підходу і методів емісійної спектроскопії, для вивчення пов'язаних з зарядом явищ у конденсованому азоті. Основну увагу приділено виявленню багатоатомних іонних центрів, що містять чотири і три атоми азоту: N4+,N3+, N3̅. − Обговорюється їх роль в радіаційних явищах і релаксаційних процесах, зокрема десорбції.

Ключові слова: твердий азот, аніони і катіони азоту, реакції рекомбінації, нейтралізація, тетраазот, десорбція.