Low Temperature Physics: 45, 964 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5121266
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 9 (Сентябрь 2019), c. 1130-1143    ( к оглавлению , назад )

Пластическое течение твердых 4Не и 3Нe при низких температурах (Обзор)

В.А. Майданов, Э.Я. Рудавский, С.Н. Смирнов, С.С. Соколов

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: maidanov@ilt.kharkov.ua

Статья поступила в редакцию 25 марта 2019 г., опубликована онлайн 26 июля 2019 г.

Анотація

Представлено огляд експериментальних і теоретичних досліджень пластичного плину твердого гелію в області температур 0,1–1,0 К. Найбільш надійні й цікаві результати отримано у двох наукових групах, де спостерігався пластичний плин між з’єднаними між собою камерами із твердим гелієм, що виникав після створення в одній з камер надлишкового тиску, причому у вимірювальних комірках був виключений безпосередній контакт твердого гелію з надплинною фазою. Виявлено істотно різний характер пластичного плину у твердих 4Не й 3Не: якщо у твердому 4Не швидкість пластичного плину зменшується зі зниженням температури, що відповідає термічно активованому процесу, то у твердому 3Не при температурах нижче ≈ 0,2 К уперше зареєстрована квантова повзучість, коли швидкість плину перестає залежати від температури. Лише в одній групі експериментів, які було проведено поблизу кривої плавлення, було зареєстровано зростання швидкості плину 4Не при зниженні температури, що дозволило авторам зробити висновок про прояв деякої форми надплинності. У термічно активованій області пластичного плину 4Не й 3Не знайдено величини енергії активації й активаційного об’єму, що в 30 –70 разів перевищує атомний об’єм. Проведено аналіз можливих фізичних механізмів пластичного плину твердого гелію.

Ключові слова: твердий гелій, пластичний плин, термічно активований процес, квантова повзучість.