Low Temperature Physics: 45, 894 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5116538
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 8 (Август 2019), c. 1045-1052    ( к оглавлению , назад )

On the magnetoelectric effect in paramagnetic NH2(CH3)2Al1–xCrx(SO4)2·6H2O crystals

V. Kapustianyk1,2, N. Loboda2, Yu. Eliyashevskyy2, and S. Semak2

1Scientific-Technical and Educational Center of Low-Temperature Studies, Ivan Franko National University of Lviv 50 Dragomanova Str., Lviv 79005, Ukraine
E-mail: kapustianyk@yahoo.co.uk

2Department of Physics, Ivan Franko National University of Lviv, 50 Dragomanova Str., Lviv 79005, Ukraine

Received February 25, 2019, published online June 26, 2019

Анотація

Представлено результати вивчення нещодавно виявленої можливості індукування і зміни знаку магнітоелектричної (МЕ) взаємодії у кристалах NH2(CH3)2Al1–xCrx(SO4)2·6H2O у залежності від концентрації хрому. МЕ взаємодія, зокрема збільшення абсолютного значення МЕ коефіцієнта при збільшенні концентрації хрому, добре узгоджується на якісному рівні з термодинамічною теорією Ландау. Проте кількісна оцінка передбачає також врахування й інших внесків. Нетривіальну залежність температури сегнетоелектричного фазового переходу від прикладеного магнітного поля може бути пояснено у моделі, яка враховує вплив результуючої локальної деформації ґратки на два типи груп DMA, що відповідають за сегнетоелектричне та антисегнетоелектричне впорядкування.

Ключові слова: магнітоелектрична взаємодія, парамагнетик, сегнетоелектричний перехід.