Low Temperature Physics: 45, 885 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5116536
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 8 (Август 2019), c. 1035-1044    ( к оглавлению , назад )

Аномальная дисперсия косых терагерцевых волн, локализованных в пластине слоистого сверхпроводника

C.C. Апостолов1,2, З.A. Майзелис1,2, Д.В. Шимкив3, А.А. Шматько2, В.А. Ямпольский1,2

1Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова НАН Украины ул. Академика Проскуры, 12, г. Харьков, 61085, Украина
E-mail: yam@ire.kharkov.ua

2Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, пл. Свободы, 4, г. Харьков, 61022, Украина

3Department of Physics, University of North Texas, Denton, Texas, 76203, USA

Статья поступила в редакцию 21 февраля 2019 г., опубликована онлайн 26 июня 2019 г.

Анотація

Теоретично досліджено локалізовані хвилі, що поширюються уздовж пластини скінченної товщини, яка виготовлена з шаруватого надпровідника з шарами, перпендикулярними поверхні пластини. Завдяки сильній анізотропії шаруватого надпровідника електромагнітне поле моди являє собою супер-позицію звичайної та незвичайної хвиль, які в загальному випадку не можуть бути відокремлені одна від одної. Отримано закон дисперсії для довільного напрямку поширення таких локалізованих мод відносно шарів. Показано, що дисперсійні криві можуть як монотонно, так і немонотонно зростати, тобто містити ділянки з аномальною дисперсією. Ви-значено значення частоти в залежності від кута поширення, при яких може спостерігатися аномальна дисперсія. Проаналізована залежність частоти як від модуля поздовжнього хвильового вектора, так і від його проекцій, що може мати важливе значення для практичного застосування в електроніці терагерцового діапазону.

Ключові слова: шаруватий надпровідник, поздовжній хвильовий вектор, аномальна дисперсія.