Low Temperature Physics: 45, 880 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5116535
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 8 (Август 2019), c. 1029-1034    ( к оглавлению , назад )

Corrections to thermodynamics of the system of magnetically charged anyons

Bohdana Sobko and Andrij Rovenchak

Department for Theoretical Physics, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
E-mail: andrij.rovenchak@gmail.com

Received February 14, 2019, published online June 26, 2019

Анотація

Зроблено розрахунки термодинаміки системи еніонів з магнітними зарядами в електромагнітному полі. Показано, як внесок у поправку до енергетичного спектра, пов'язаний з магнітними зарядами, впливає на другий віріальний коефіцієнт та магнітну сприйнятливість. Наведено залежності відповідних поправок як функції температури й еніонного параметра.

Ключові слова: еніони, магнітний заряд, другий віріальний коефіцієнт, магнітна сприйнятливість.