Low Temperature Physics: 45, 795 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5111309
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 7 (Июль 2019), c. 928-937    ( к оглавлению , назад )

Влияние низкочастотного магнитного поля на свойства основного и дополнительного сигналов эха в марганцевом феррите

Г.И. Мамниашвили, Т.О. Гегечкори

Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили, Институт физики им. Э. Андроникашвили, ул. Тамарашвили, 6, г. Тбилиси, 0177, Грузия
E-mail: mgrigor@rocketmail.com

Ц.А. Гавашели

Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили, пр. Чавчавадзе, 1, г. Тбилиси, 0179, Грузия
E-mail: tsismari.gavasheli@tsu.ge

Статья поступила в редакцию 13 февраля 2019 г., опубликована онлайн 28 мая 2019 г.

Анотація

Експериментально досліджено особливості формування сигналів додаткової луни, механізм формування якої відмінний від класичного механізму Хана, в системі MnхFe2–хO4 в області гелієвих температур. Виявлено, що в системі MnхFe2–хO4 максимальна інтенсивність додаткової луни відповідає фериту з мінімальною магнітокрісталічною анізотропією. Застосування методу дії низькочастотним магнітним полем призвело до виявлення ефекту кореляції зміни сигналів основної та додаткової луни в марганцевому фериті при гелієвих температурах, що вказує на їх внутрігранічне походження в протиріччі з відомими інтерпретаціями спектра ЯМР в марганцевому фериті. Обговорюється можлива фізична природа ефекту, що спостерігався.

Ключові слова: ЯМР луна, низькочастотне поле, магнітний відеоімпульс, динамічний зсув частоти, доменна межа.