Low Temperature Physics: 45, 789 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5111308
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 7 (Июль 2019), c. 921-927    ( к оглавлению , назад )

Экспериментальное наблюдение аномалий электрических, магнитных и гальваномагнитных свойств сплавов Гейслера на основе кобальта при изменении содержания переходных элементов

Ю.А. Перевозчикова1, А.А. Семянникова1, А.Н. Доможирова1, П.Б. Терентьев1,3, Е.Б. Марченкова1, Е.И. Патраков1, M. Eisterer2

П.С. Коренистов1,3, В.В. Марченков1,3

1Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН ул. С. Ковалевской, 18, г. Екатеринбург, 620108, Россия

2Vienna University of Technology, Institute of Atomic and Subatomic Physics, 2 Stadionallee, Vienna 1020, Austria

3Уральский федеральный университет, ул. Мира, 19, г. Екатеринбург, 620002, Россия
E-mail: yu.perevozchikova@imp.uran.ru

Статья поступила в редакцию 18 марта 2019 г., опубликована онлайн 28 мая 2019 г.

Анотація

При Т = 4,2 К і в полях до 100 кЕ досліджено залишковий опір, ефект Холла і намагніченість сплавів Гейслера Co2YSi (Y = Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni). Показано, що зі зміною числа валентних електронів z в межах від 26 до 32 при переході від Co2TiSi до Co2NiSi, спостерігаються суттєві зміни залишкового опору ρ0, намагніченості Ms, знака та величини коефіцієнтів нормального R0 і аномального RS ефекту Холла. Продемонстровано, що між величинами ρ0, R0, RS і Ms в залежності від числа z спостерігається чітка кореляція, яка може бути пов’язана з виникненням стану напівметалевого феромагнетика і/або спінового безщілинного напівпровідника. Встановлено, що при зміні z спостерігається степенева залежність коефіцієнта аномального ефекту Холла від зали-шкового електроопору з показником степеня k = 3,1, що розходиться з наявними теоріями, але добре узгоджується з отриманими раніше експериментальними даними в подібних напівметалевих феромагнітних сплавах Гейслера.

Ключові слова: напівметалеві феромагнетики, спінові безщілинні напівпровідники, залишковий електроопір, намагніченість, нормальний і аномальний ефект Холла.