Low Temperature Physics: 45, 785 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5111307
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 7 (Июль 2019), c. 916-921    ( к оглавлению , назад )

Эволюция поперечного электросопротивления монокристаллов YBa2Cu3O7–δ при воздействии облучения высокоэнергетическими электронами

Г.Я. Хаджай, Ю.В. Литвинов, Р.В. Вовк

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, пл. Свободы, 4, г. Харьков, 61022, Украина
E-mail: george.ya.khadjai@univer.kharkov.ua

Статья поступила в редакцию 8 января 2019 г., после переработки 20 февраля 2019 г., опубликована онлайн 28 мая 2019 г.

Анотація

Досліджено вплив опромінення високоенергетичними електронами на поперечний електроопір оптимально допованих киснем монокристалів YBa2Cu3O7–δ високого ступеня досконалості. Це опромінення створює в зразку орієнтовані уздовж шарів макроскопічні області, які відрізняються кисневим дефіцитом, що призводить до стрибкової поперечної провідності зі змінною довжиною стрибка. Збільшення дози опромінення призводить до зменшення області локалізації носіїв заряду.

Ключові слова: YBa2Cu3O7–δ, поперечний опір, опромінення електронами, надпровідний перехід, флуктуації складу, стрибкова провідність, дефекти.