Low Temperature Physics: 45, 763 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5111304
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 7 (Июль 2019), c. 892-897    ( к оглавлению , назад )

Discrete atomic vibrations localized on defects in linear chains of atoms adsorbed by carbon nanobundles

S.B. Feodosyev, I.A. Gospodarev, E.V. Manzhelii, V.A. Sirenko, and E.S. Syrkin

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine 47 Nauky Ave., Kharkiv 61103, Ukraine
E-mail: feodosiev@ilt.kharkov.ua

Received February 8, 2019, published online May 28, 2019

Анотація

Розраховано та проаналізовано умови існування та основні характеристики (частоти, інтенсивності та параметри згасання) дискретних коливальних рівнів, які обумовлені дефектами структури лінійних ланцюжків атомів інертних газів, адсорбованих на поверхню зв’язаних в нанобандл нанотрубок. Розглянуто дискретні коливальні рівні, що лежать як вище, так і нижче смуги квазібезперервного спектру ланцюжка. Одержані для частот цих дискретних рівнів аналітичні вирази дозволяють надійно знаходити параметри дефекту (відмінність його взаємодії з підкладкою та атомами ланцюжка) за результатами оптичних вимірювань.

Ключові слова: адсорбовані атомні лінійні ланцюжки, фононні спектри, дискретні локалізовані стани.