Low Temperature Physics: 45, 737 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5111301
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 7 (Июль 2019), c. 862-873    ( к оглавлению , назад )

Thermoluminescence of nitrogen–neon and nitrogen–argon nanoclusters immersed in superfluid helium

Adil Meraki

Department of Physics, Bilecik Seyh Edebali University, Bilecik, Turkey
TUBITAK National Metrology Institute, Gebze, Turkey

Patrick T. McColgan, Sergei Sheludiakov, David M. Lee, and Vladimir V. Khmelenko

Department of Physics and Astronomy and Institute for Quantum Science & Engineering, Texas A&M University, College Station, TX 77843, USA
E-mail: khmel@physics.tamu.edu

Received January 3, 2019, published online May 28, 2019

Анотація

Ансамблі нанокластерів, отримані введенням в надплинний гелій молекул і атомів азоту, а також атомів інертних газів (Ne і Ar), вивчено методами спектроскопії електронного спінового резонансу та оптичної спектроскопії. Досліджено динаміку спектра термолюмінесценції під час розігріву пористих структур, сформованих азот-неоновими та азот-аргоновими нанокластерами всередині надплинного гелію. Наведено експериментальні докази того, що квантові вихори ініціюють хімічні реакції в пористих ансамблях нанокластерів. Використання даного експериментального підходу до-зволяє вивчати хімічні реакції важких атомів і молекул при таких низьких температурах, коли їх дифузія і квантове тунелювання повністю пригнічені.

Ключові слова: термолюмінесценція, пористі структури, нанокластери, надплинний гелій.