Low Temperature Physics: 45, 727 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5111299
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 7 (Июль 2019), c. 850-855    ( к оглавлению , назад )

New ion desorption mechanism from rare gas solids by multiply charged ion impacts

K. Ban1, M. Akiwa1, H. Ueta1,2, T. Tachibana1,2*, and T. Hirayama1,2

1Department of Physics, Rikkyo University, Nishi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-8501, Japan
E-mail: hirayama@rikkyo.ac.jp

2Research Center for Measurement in Advanced Science (RCMAS), Rikkyo University Nishi-Ikebukuro, Toshimaku, Tokyo 171-8501, Japan

Received January 17, 2019, published online May 28, 2019

Анотація

Експериментально вивчено абсолютну десорбцію іонів з поверхні твердих Ne і Ar при низькоенергетичному бомбардуванні іонами Neq+ (q = 1–4), Arq+ (q = 1–6) та Krq+ (q = 2–6). Показано, що десорбція іонів залежить від потенційної і кінетичної енергії іонів, що падають, і лінійно пропорційна потенційній енергії. Отримані результати неможна пояснити існуючими моделями десорбції іонів з поверхні діелектрика. Запропоновано новий механізм десорбції іонів, що враховує внесок обох типів енергії.

Ключові слова: потенційне розпилення, десорбція іонів, твердий газ.