Low Temperature Physics: 45, 697 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5111289
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 7 (Июль 2019), c. 816-826    ( к оглавлению , назад )

Effects of trapping site on the spectroscopy of 1P1 excited group 12 metal atoms in rare gas matrices

M. Lara-Moreno1,2, J. Alvarez-Hernández1,3, H. Negrín-Yuvero1, J.G. McCaffrey4, and G. Rojas-Lorenzo1

1Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (InSTEC), Universidad de La Habana Ave. Salvador Allende No. 1110, Quinta de los Molinos, La Habana 10400, Cuba
E-mail: german@instec.cu

2Université de Bordeaux and CNRS, ISM, UMR 5255, F-33400 Talence, France

3Department of Chemistry, University of Rochester, Rochester, USA

4Department of Chemistry, Maynooth University, National University of Ireland Maynooth, County Kildare, Ireland

Received January 3, 2019, published online May 28, 2019

Анотація

Для моделювання зростання матриць інертних газів, допованих атомами цинку, кадмію і ртуті (група 12), використовувалася молекулярно-динамічна модель осадження. Вивчено положнення атомів Zn, Cd та Hg, ізольованих в твердих інертних газах. Результати розрахунків резонансного переходу 1P11S0 для ізольованих в матриці атомів металів порівнювали з експериментальними спектрами кристала метал / інертний газ. Моделювання спектрів проводилося за допомогою методу молекулярної динаміки з квантовими переходами. У матриці Ne атоми займають місця переважно тетра- і гексавакансій, а в разі матриці Хе утворюються тільки моновакансійні пастки. У матрицях Ar і Kr атоми Zn і особливо Cd, крім моновакансійних, можуть потрапляти в тетра- і гексавакансійні пастки, а атоми Hg знаходяться виключно в моновакансійних положеннях.

Ключові слова: кристали інертних газів, атомні та молекулярні домішки, міжатомний потенціал, спектроскопія.