Low Temperature Physics: 45, 689 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5111288
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 7 (Июль 2019), c. 807-815    ( к оглавлению , назад )

Bi2Ne: Weakly bound cluster of diatomic bismuth with neon

A. Endo1, M. Hatanaka2,3, N. Ueno1, Y. Morisawa1, and T. Wakabayashi1

1Department of Chemistry, School of Science and Engineering, Kindai University, Higashi-Osaka 577-8502, Japan

2Institute for Research Initiatives, Graduate School of Science and Technology, and Data Science Center, Nara Institute of Science and Technology (NAIST), Ikoma 630-0192, Japan

3PRESTO, Japan Science and Technology Agency (JST), Kawaguchi 332-0012, Japan
E-mail: wakaba@chem.kindai.ac.jp

Received January 6, 2019, published online May 28, 2019

Анотація

За допомогою лазерно-індукованої флуоресценції у твердому Ne при температурі 3 К вивчено перехід у двоатомному вісмуті Bi2. Встановлено, що молекулярні константи, тобто коливальні частоти 137 cм–1 та 174 cм–1 для верхнього і нижнього електронних станів відповідають даним, які отримані Bondybey et al. [Chem. Phys. Lett. 76, 30 (1980)]. Двовимірна картина спектру випромінювання підтвердила наявність смуг-сателітів, які відповідні за більш високу і більш низьку енергії збудження/випромінювання для кожної з основних смуг коливального ряду v′–v″ (v′ = 0–5, v″ = 5–12). На підставі молекулярно-орбітальних розрахунків припускається, що спостережені сателіти обумовлені присутністю кластерів Bi2Nen (n = 1–6). Відносно велике матричне зміщення ~ 67 cм–1 у твердому Ne для терма енергії в стані A може свідчити про існування двоатомного вісмуту у вигляді лінійно скоординованого кластера Bi2Nen (n = 1–6) в матриці.

Ключові слова: зв’язаний кластер, флуоресценція, двоатомний вісмут.