Low Temperature Physics: 45, 663 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5103260
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 6 (Июнь 2019), c. 774-788    ( к оглавлению , назад )

Trapping mechanism and sites of H and D atoms in solid Ne

Yu.A. Dmitriev

Ioffe Institute, 26 Politekhnicheskaya Str., St. Petersburg 194021, Russia
E-mail: dmitrievyurij@gmail.com

N.P. Benetis

Department of Environmental Engineering and Antipollution Control, Technological Educational Institute of Western Macedonia (TEI), Kila 50 100 Kozani, Greece

Received January 17, 2019, published online April 26, 2019

Анотація

Зсуви для ізотропної контактної взаємодії Фермі (ІКВФ) для атомів водню і дейтерію, які ізольовані в кристалічних благородних газах при кріогенних температурах, порівнюються з відповідними величинами для атомів H і D у газовій фазі. Нові експериментальні значення ІКВФ для H/D, захоплених у кристалічному Ne, порівнюються з експериментально отриманими і теоретично розрахованими значеннями. Можливі місця захоплення в спотвореній кристалічній структурі твердого Ne, які займають домішкові атоми водню, ідентифіковані за впливом на зсуви ІКВФ в спектрах ЕПР. Представлено обговорення залежності місць захоплення від процедури осадження матриці. ЕПР дослідження виявляють утворення мікрокристалітів H2 в твердому Ne навіть при такому низькому, як 0,01% вмісті водню в осадженій H2:Ne газовій суміші.

Ключові слова: ЕПР, водень, дейтерій, твердий Ne.