Low Temperature Physics: 45, 649 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5103258
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 6 (Июнь 2019), c. 760-766    ( к оглавлению , назад )

Valine infrared absorbance at cryogenic temperatures

C.A.P. da Costa and E.F. da Silveira

Physics Department, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Rua Marquês de São Vicente 225, 22453-900, Rio de Janeiro, RJ, Brazil
E-mail: enio@vdg.fis.puc-rio.br

Received February 4, 2019, published online April 26, 2019

Анотація

Амінокислоту L-валін було досліджено за допомогою інфрачервоної фур’є-спектроскопії (FTIR) в інтервалі температур 40–300 К. Зразок валіну осаджували на підкладку з ZnSe, охолоджували до 40 К та нагрівали до 300 К, далі відпалювали при 120 °С протягом 12 годин, охолоджували до 40 К і знову нагрівали до 300 К. FTIR спектри було отримано в режимі пропускання під час цієї теплової еволюції. Було відзначено наступне: фазовий перехід не спостерігається; з пониженням температури інтенсивність смуг поглинання лінійно зростає, а смуги звужуються; інтегральна оптична густина (площа піка) при 40 К більше на 40–100% у порів-нянні зі значеннями при 300 К, а ширина смуги становить близько половини; FTIR спектри відпалених та невідпалених зразків поводяться аналогічно. Було встановлено, що зразок складається тільки з цвіттер-іонів валіну; зменшення ширини смуги частково пояснюється ефектом Доплера; збільшення поглинання при низьких температурах викликано посилен-ням взаємодії Ван-дер-Ваальса. Очікується, що для інших амінокислот ці загальні висновки будуть аналогічними.

Ключові слова: амінокислота L-валін, FTIR спектри, цвіттеріони.