Low Temperature Physics: 45, 639 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5103257
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 6 (Июнь 2019), c. 750-759    ( к оглавлению , назад )

Chloroform–nitrogen aggregates: upshifted CH and downshifted CCl stretching vibrations observed by matrix isolation and jet expansion infrared spectroscopy

S. Oswald

Institut für Physikalische Chemie, Universität Göttingen, Tammannstr. 6, 37077 Göttingen, Germany

S. Coussan

Aix-Marseille Université, CNRS, UMR 7345, Laboratoire Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires, Marseille, France
E-mail: stephane.coussan@univ-amu.fr

Received December 22, 2018, published online April 26, 2019

Анотація

Агрегати хлороформу з азотом вивчено за допомогою широкосмугової інфрачервоної фур’є-спектроскопії в кріогенних матрицях неону, аргону і азоту, а також в надзвукових газових струменях. Валентні коливання CH ν1 проявляють «синій» спектральний зсув при переході від газової фази до об’ємних азотних матриць, який можна реконструювати послідовно шляхом поетапного формування кластерів зі збільшенням кількості N2 як у надзвукових струменях, так і в неонових або аргонових матрицях. Частота валентного коливання CCl ν5, навпаки, поступово знижується. Невелике підвищення частоти валентного коливання CH спостерігається також і в гомодимері хлороформу.

Ключові слова: надзвуковий газовий струмінь, FTIR, агрегати, частотний зсув.