Low Temperature Physics: 45, 634 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5103256
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 6 (Июнь 2019), c. 744-749    ( к оглавлению , назад )

Propyne-water complexes hosted in helium droplets

A. Gutiérrez-Quintanilla

Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay UMR 8214, CNRS and Univ. Paris Sud, Bât 210, F-91405 Orsay Cedex, France

Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (InSTEC), Universidad de La Habana, Ave. Salvador Allende No. 1110, Quinta de los Molinos, 10400 La Habana, Cuba

M. Briant, E. Mengesha, Marc-André Gaveau, J.-M. Mestdagh, B. Soep, and L. Poisson

LIDYL, CEA, CNRS, Université Paris-Saclay, CEA Saclay, F-91191 Gif-sur-Yvette, France
E-mail: marc.briant@cea.fr

Received February 10, 2019, published online April 26, 2019

Анотація

Проведено експеримент з гелієвою нанокрапельною ізоляцією (HENDI) для вивчення спектру поглинання комплексу пропін-вода (CH3CCH···H2O). Досліджено дві спектральні області: поблизу частот CH валентних коливань ν1 пропінового фрагмента і поблизу частот антисиметричної моди ν3 валентних коливань водного фрагмента. Ab initio розрахунки проведено на рівні MP2/aug-cc-pVTZ для оцінки спектральних констант вільного комплексу. Це забезпечило необхідні параметри для моделювання спектра поглинання комплексу і, таким чином, полегшило інтерпретацію експерименту. Спостережений спектр узгоджується зі структурою комплексу, де два водневі зв’язки між водою та пропінілом утворюють п’ятичленне кільце. Останнє було передбачено Lopes та ін. [J. Mol. Struct. 834, 258 (2007)].

Ключові слова: гелієва нанокраплинна ізоляція, пропін, водневі зв’язки.