Low Temperature Physics: 45, 627 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5103255
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 6 (Июнь 2019), c. 736-743    ( к оглавлению , назад )

Effect of argon environment on small water clusters in matrix isolation

A. Vasylieva, I. Doroshenko, O. Doroshenko, and V. Pogorelov

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Physics, 64/13 Volodymyrska Str., Kyiv 01601, Ukraine
E-mail: dori11@ukr.net

Received February 13, 2019, published online April 26, 2019

Анотація

Вплив кріогенного аргонового оточення на невеликі кластери води досліджується методом квантово-хімічного моделювання структури і коливальних спектрів кластерів води, які мають змінну кількість молекул. Порівняння результатів розрахунків для вакууму та аргонового оточення показує червоне зміщення спектральних смуг в аргоні. Отримані ІК частоти та інтенсивності для кластерів води в аргоні порівнюються з експериментально зареєстрованими спектрами ІЧ поглинання води, ізольованій в низькотемпературній аргоновій матриці.

Ключові слова: кластери води, аргонове оточення, коливальні спектри.