Low Temperature Physics: 45, 615 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5103254
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 6 (Июнь 2019), c. 722-735    ( к оглавлению , назад )

Influence of environment and association with water, to internal structure of trifluoroacetylacetone. Matrix isolation FTIR study

Rasa Platakyte1, Alejandro Gutiérrez-Quintanilla2,3, Valdas Sablinskas1, and Justinas Ceponkus1

1Institute of Chemical Physics, Vilnius University, Vilnius, Lithuania
E-mail: justinas.ceponkus@ff.vu.lt

2Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay, Univ Paris-Sud, CNRS, Orsay, France

3Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (InSTEC), Universidad de La Habana Ave. Salvador Allende No. 1110, Quinta de los Molinos, La Habana 10400, Cuba

Received January 31, 2019, published online April 26, 2019

Анотація

Структуру тріфторацетілацетона в матрицях аргону й азоту та його взаємодію з молекулами води вивчено за допомогою FTIR спектроскопії та розрахунків теорії функціонала густини (DFT). Смуги поглинання тріфторацетілацетона, ізольованого в аргоні, можна віднести до одного конформера 1,1,1-трифтор-4-гідрокси-3-пентен-2-ону (AcAcF3 (CO)), що добре узгоджується з попередніми дослідженнями. Смуги поглинання тріфторацетілацетона, ізольованого в азотній матриці, неможна пояснити присутністю тільки одного конформера, та за допомогою DFT розрахунків було підтверджено, що обидва конформера 1,1,1-трифтор-4-гідрокси-3-пентен-2-он та 5,5,5-трифтор-4-гідрокси-3-пентен-2-он (AcAcF3 (OH)) співіснують в азотній матриці. Додавання води до суміші тріфторацетілацетон–матриця призводить до появи нових спектральних смуг, які не належать ні тріфторацетілацетону, ні водним мономерам, що підтверджує утворення комплексів тріфторацетілацетон–вода. Було виявлено, що найбільш поширеним ізомером з комплексів тріфторацетілацетон–вода є той, який утворюється з 5,5,5-трифтор-4-гідрокси-3-пентен-2-она і води, приєднаної до його групи С=О в обох матрицях. Комплекс 1,1,1-трифтор-4-гідрокси-3-пентен-2-он–вода спостерігається в менших кількостях.

Ключові слова: матрична ізоляція, водні комплекси, ацетілацетон, тріфторацетілацетон.