Low Temperature Physics: 45, 606 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5103253
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 6 (Июнь 2019), c. 710-721    ( к оглавлению , назад )

VUV Photolysis of CH4–H2O mixture in methane-rich ices: Formation of large complex organic molecules in astronomical environments

Lahouari Krim and Mindaugas Jonusas

Sorbonne Université, CNRS, De la Molécule aux Nano-Objets: Réactivité, Interactions, Spectroscopies MONARIS, 75005, Paris, France
E-mail: Lahouari.krim@upmc.fr

Received January 4, 2019, published online April 26, 2019

Анотація

Вивчено вплив молекул води на фотодеструкцію метанового льоду та утворення фотопродуктів в твердій фазі при ВУФ опроміненні суміші CH4–H2О в метанвмісних льодах. Аналіз ІЧ спектрів показує, що навіть при дуже низьких концентраціях води в метанових льодах утворюється ряд кисневмісних вуглеводнів, отриманих в результаті фоторозкладу води та метану при кріогенних температурах. Показано, що як алка[e]ни, так і кисневмісні органічні речовини ефективно утворюються при температурах до 3 К. Однак в той час як ІЧ характерні смуги алка[e]нів, таких як C2H6, C2H4 і C2H2, домінують в ІЧ спектрах опромінених льодів СН4–Н2О при температурах нижче 50 К, нагрівання зразка до 110 К виявляє утворення органічних молекул з великими вуглецевими ланцюгами, таких як етанол, пропанол, пропанал та гліколевий альдегід.

Ключові слова: астрохімія, лабораторне моделювання, ІЧ спектроскопія, складні органічні молекули.