Low Temperature Physics: 45, 598 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5103251
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 6 (Июнь 2019), c. 701-709    ( к оглавлению , назад )

New possible route of HC3N formation in Titan’s atmosphere

J. Mouzay, C. Assadourian, N. Piétri, T. Chiavassa, and I. Couturier-Tamburelli

Aix-Marseille Université, CNRS, PIIM, UMR 7345, Marseille 13397, France
E-mail: isabelle.couturier@univ-amu.fr

Received January 31, 2019, published online April 26, 2019

Анотація

Структури комплексу C2N2/C2H2 в твердих аргонових матрицях було досліджено за допомогою FTIR спектроскопії та ab initio розрахунків на aug-cc-pVTZ рівні теорії. Передбачені зсуви частот для лінійної структури, яка характеризується сильним водневим зв’язком між азотом у C2N2 та протоном ацетилену, добре узгоджуються з експериментом. Фотодисоціація комплексу C2N2–C2H2, який локалізований в матриці аргону при 10 К, відбувалася при опроміненні світлом з довжиною хвилі 120 нм. Вимірювання FTIR та ab initio розрахунки вказують на утворення HC3N, HCN і, можливо, HC2NC та HNC кінцевих продуктів реакції. Хід реакції за цим механізмом є потенційно важливим для хімічних моделей атмосфери Титана.

Ключові слова: аргонові матриці, атмосфера Титана, FTIR спектроскопія.