Low Temperature Physics: 45, 583 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5103249
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 6 (Июнь 2019), c. 685-691    ( к оглавлению , назад )

Carbon chain extension processes in cryogenic environments: UV-assisted growth of polyynic nitriles in solidified rare gases (Topical Review)

Robert Kołos

Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, Poland
E-mail: rkolos@ichf.edu.pl

Received January 14, 2019, published online April 26, 2019

Анотація

Як продемонстровано в останні роки, поліалкінові нітрили можуть фотохімічно створюватись з більш дрібних ненасичених фрагментів у жорсткому середовищі замороженої матриці інертного газу. У роботі підсумовано основні моменти досліджень, які сприяли прогресу спектроскопічного опису молекул виду R–(C≡C)n–C≡N (R = H, CN або CH3).

Ключові слова: ціаноалкін, кріогенна матрична ізоляція, фосфоресценція, інфрачервона спектроскопія.