Low Temperature Physics: 45, 241 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5086421
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 2 (Февраль 2019), c. 278-282    ( к оглавлению , назад )

Электронные транспортные и оптические свойства монокристалла Mo0,5W0,5Te2

В.В. Марченков1,2, А.Н. Доможирова1, А.А. Махнев1, Е.И. Шредер1, С.В. Наумов1, В.В. Чистяков1, J.C.A. Huang3, M. Eisterer4

1Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН ул. С. Ковалевской, 18, г. Екатеринбург, 620108, Россия
E-mail: domozhirova@imp.uran.ru

2Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, ул. Мира, 19, г. Екатеринбург, 620002, Россия

3National Cheng Kung University, University Road, 1, Tainan 70101, Taiwan

4TU Wien Atominstitut, Stadionallee, 2, Vienna 1020, Austria

Статья поступила в редакцию 4 декабря 2018 г., опубликована онлайн 20 декабря 2018 г.

Анотація

Синтезовано відносно чистий та досконалий монокристал вейлівського напівметалу Mo0,5W0,5Te2, досліджено його електроопір, гальваномагнітні властивості при температурах від 4,2 до 80 К у полях до 10 Тл, а також оптичні властивості при кімнатній температурі. Показано, що температурна залежність електроопору має металевий вид. При T = 4,2 К та у полі 10 Тл магнітоопір досягає 29%, монотонно зменшуючись з температурою. Аналіз польових та температурних залежностей магнітоопору дозволяє припустити, що поверхня Фермі Mo0,5W0,5Te2 може містити як відкриті, так й замкнуті листи. Дослідження ефекту Холла та оцінки, які виконані на цій основі, показали, що основними носіями заряду є електрони з концентрацією ~ 1020 см–3 та рухливістю ~ 151 см2/В·с при Т = 4,2 К. Зі збільшенням температури концентрація носіїв струму зростає, а рухливість падає. Оптичні дослідження показали, що монокристал Mo0,5W0,5Te2 не проявляє особливостей, які характерні для металів. У всій дослідженій області спектра домінує міжзонне поглинання світла. Поява слабкого внеску від вільних носіїв відзначено при енергіях менших ніж 0,6 еВ.

Ключові слова: топологічні вейлівські напівметали, діхалькогеніди перехідних металів, монокристали, електроопір, гальваномагнітні властивості, оптичні властивості.