Low Temperature Physics: 45, 217 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5086416
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 2 (Февраль 2019), c. 251-257    ( к оглавлению , назад )

Анізотропна температурна залежність питомого опору нормального стану шаруватого електронно-легованого надпровідника Nd2−xCexCuO4 в області недодопування

A.S. Klepikova1, T.B. Charikova1,2, N.G. Shelushinina1, M.R. Popov1, and A.A. Ivanov3

1M.N. Mikheev Institute of Metal Physics Ural Branch of RAS, Ekaterinburg, Russia

2Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia

3National Research Nuclear University MEPhI, Moscow, Russia
E-mail: Popov_mr@imp.uran.ru

Received November 19, 2018, published online December 20, 2018

Анотація

Досліджено температурні залежності як внутрішньоплощинних CuO2, так і позаплощинних питомих опорів в електронно-легованих Nd2−xCexCuO4 в діапазоні х = 0,135–0,15 для аналізу анізотропії електричного транспорту в процесі еволюції від антиферомагнітного, в області недодопування, до надпровідного упорядкування, в області оптимального допування.

Ключові слова: електронно-легований надпровідник, анізотропія транспортних властивостей, надпровідні плівки.