Low Temperature Physics: 45, 194 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5086413
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 2 (Февраль 2019), c. 225-232    ( к оглавлению , назад )

Электропроводность, термоэлектрические свойства и ЭПР спектроскопия керамических образцов хромита меди, легированного магнием

В.А. Кульбачинский1,2,3,4, В.Г. Кытин1,5, Д.Ю. Кондратьева1, Е.А. Константинова1, А.В. Павликов1, А.Н. Григорьев1, А.С. Манкевич1, И.Е. Корсаков1

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Ленинские горы, г. Москва, ГСП-1,119991, Россия

2Московский физико-технический институт (МФТИ), г. Долгопрудный, Московская обл., 141700, Россия

3Национальный исследовательский ядерный университет — Московский инженерно-физический институт (НИЯУ-МИФИ), г. Москва, 115409, Россия

4Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», г. Москва, 123182, Россия

5ВНИИФТРИ, Менделеево, Московская обл., 141570, Россия
E-mail: kulb@mig.phys.msu.ru

Статья поступила в редакцию 24 сентября 2018 г., опубликована онлайн 20 декабря 2018 г.

Анотація

Представлено результати дослідження керамічних зразків хроміта міді, легованого магнієм. Зразки синтезовано твердофазним методом з використанням спеціальної процедури приготування вихідної суміші, що забезпечує однорідний розподіл магнію при його вмісті від 0,2 до 6 ат.%. Заміщення хрому на магній в кристалічній гратці підтверджується комбінаційним розсіюванням світла та ЕПР спектрами. При збільшенні вмісту магнію від 0 до 6 ат.% питомий опір синтезованих зразків зменшується більш ніж на три порядки при кімнатній температурі. Отримано високі значення термоерс і показано, що основними носіями заряду є дірки, а переважаючим механізмом перенесення дірок в легованих зразках є стрибкові перенесення по локалізованим станам, щільність яких зменшується при збільшенні енергії поблизу енергії Фермі. Показано, що радіус локалізації збільшується при збільшенні вмісту магнію.

Ключові слова: хроміт міді, електронний парамагнітний резонанс, стрибкова провідність, термоелектрика, кераміка.