Low Temperature Physics: 45, 189 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5086409
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 2 (Февраль 2019), c. 219-224    ( к оглавлению , назад )

Пик-эффект в намагниченности сверхпроводящего соединения (PbzSn1–z)0,84In0,16Te

Н.Ю. Михайлин, Д.В. Шамшур, М.П. Волков, А.В. Черняев, Р.В. Парфеньев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН Политехническая, 26, г. Санкт-Петербург, 194021, Россия
E-mail: mikhailin.nik@gmail.com

Статья поступила в редакцию 11 октября 2018 г., опубликована онлайн 20 декабря 2018 г.

Анотація

У напівпровідникових сплавах (PbzSn1–z)0,84In0,16Te з вмістом свинцю z = 0,3; 0,4, що відповідає максимальним параметрам надпровідного переходу, вивчено магнітнопольові залежності намагніченості m(H) в діапазоні температур Т = 2–300 К та магнітних полів Н ≤ 30 кЕ. Для зразка (PbzSn1–z)0,84In0,16Te критична температура Тс ≈ 3,8 К та критичне магнітне поле Нс2 = 22 кЕ (Т = 2 К). При Т < Тс на гістерезисній залежності m(H) в полях поблизу Нс2 спостерігається другий максимум — пік-ефект, величина якого при Т = 2 К в зразку з z = 0,4 досягає ~ 15% від величини першого максимуму, пов'язаного з переходом від мейсснерівського стану до змішаного. Зі збільшенням температури положення максимуму пік-ефекту щодо Hc2 практично не змінюється, його величина зменшується, і при Т > 3 К пік-ефект не спостерігається. На основі отриманих даних обговорюється можлива природа пік-ефекту, виявленого в (PbzSn1–z)0,84In0,16Te, z = 0,3 та 0,4. Розглядаються моделі, побудовані на аналізі системи центрів піннінга в матеріалі та динаміки вихорової структури при зміні зовнішніх параметрів.

Ключові слова: надпровідність, магнетизм.