Low Temperature Physics: 45, 165 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5086406
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 2 (Февраль 2019), c. 192-203    ( к оглавлению , назад )

Ренормировки заселенностей триплетных состояний спинового димера в нулевом магнитном поле при квантовом транспорте

В.В. Вальков, С.В. Аксенов

Институт физики им. Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск, 660036, Россия
E-mail: vvv@iph.krasn.ru,
asv86@iph.krasn.ru

Статья поступила в редакцию 12 октября 2018 г., опубликована онлайн 20 декабря 2018 г.

Анотація

На підставі нерівноважної техніки Кєлдиша в атомному підході вивчено ефект індукування різної заселеності магніт-них станів спінового димера, який взаємодіє з електронами, що транспортуються через пристрій, у нульовому магнітному полі. Для знаходження чисел заповнення квантових станів пристрою в умовах сильної нерівноважності методом нерівноважної діаграмної техніки для операторів Хаббарда отримано та вирішено систему кінетичних рівнянь. Чисельний аналіз цих рівнянь дозволив виявити нерівноважні ренормування з урахуванням сильних спін-ферміонних кореляцій.

Ключові слова: нерівноважний квантовий транспорт, спіновий димер, кінетичне рівняння, атомне уявлення, непружне розсіяння.