Low Temperature Physics: 45, 141 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5086398
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 2 (Февраль 2019), c. 165-170    ( к оглавлению , назад )

Фурье-спектроскопия задержанной фотопроводимости в пленках PbSnTe(In) при низких температурах

А.В. Иконников1, В.И. Черничкин1, Д.А. Акопян1, В.С. Дудин1, Д.Е. Долженко1, А.В. Никорич2, Л.И. Рябова1, Д.Р. Хохлов1,3

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Ленинские горы, 1, стр. 2, г. Москва, 119991, Россия
E-mail: khokhlov@mig.phys.msu.ru

2Институт прикладной физики АН Молдовы, г. Кишинев, MD-2028, Молдова

3Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Ленинский пр., 53, г. Москва, 119991, Россия

Статья поступила в редакцию 24 сентября 2018 г., опубликована онлайн 20 декабря 2018 г.

Анотація

Виконано дослідження спектрів фотопровідності методом фур’є-спектроскопії у твердому розчині Pb1−xSnxTe(In) при низьких температурах. Показано, що загасання затриманої фотопровідності у Pb1−xSn>sub>xTe(In) радіоімпульсами дуже високої частоти (100–200 МГц) може бути використано для запису спектрів з фур’є-спектрометра. В спектрах виявлено смугу міжзонного поглинання, визначено температурну залежність її червоної границі.

Ключові слова: PbSnTe, фурье-спектроскопия, фотопроводимость, гашение фотопроводимости.