Low Temperature Physics: 44, 1348 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5078632
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 12 (Декабрь 2018), c. 1721-1724    ( к оглавлению , назад )

Компьютерное моделирование критического поведения сильно разбавленных низкоразмерных антиферромагнитных систем на треугольной решетке

А.Б. Бабаев1,2, А.К. Муртазаев1,3

1Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН, Махачкала, Россия

2Дагестанский научный центр РАН, Махачкала, Россия

3Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия
E-mail: b_albert78@mail.ru

Статья поступила в редакцию 20 марта 2018 г., после переработки 10 мая 2018 г., опубликована онлайн 26 октября 2018 г.

Анотація

Проведено комп’ютерне моделювання критичної пове-дінки двовимірної сильно розбавленої антиферомагнітної моделі Поттса з числом станів спіна q = 3 на трикутній гратці. Розрахунки проводилися для систем з періодичними граничними умовами при концентрації спінів p, яка дорівнює 0,70 та 0,65. Розглядалися системи з лінійними розмірами L×L = N, L = 20–144. На основі теорії кінцево-вимірного скейлингу, розраховано статичні критичні індекси теплоємності α, сприйнятливості γ, параметра порядку β та критичний індекс ν для радіусу кореляції. Чисельно показано, що розраховані критичні індекси варіюються зі зміною концентрації спінів p, тоді як відношення β/ν та γ/ν в межах статистичних помилок залишаються незмінними, проявляючи слабку універсальність критичної поведінки сильно неврегульованих систем.

Ключові слова: низкоразмерные антиферромагнитные системы, модель Поттса, скейлинг.