Low Temperature Physics: 44, 1331 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5078629
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 12 (Декабрь 2018), c. 1700-1712    ( к оглавлению , назад )

Влияние магнитного поля на устойчивость и спектр возбуждений спиновых нанокластеров в анизотропных ферромагнитных цепочках

М.М. Богдан1,2, В.И. Белан1, О.В. Чаркина1

1Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: bogdan@ilt.kharkov.ua;
charkina@ilt.kharkov.ua

2Харьковский национальный университет им. В.И. Каразина, пл. Свободы, 4, г. Харьков, 610022, Укр

Статья поступила в редакцию 7 августа 2018 г., опубликована онлайн 26 октября 2018 г.

Анотація

Точно вирішено спектральну задачу для внутрішніх мод коливань спінового нанокластера у анізотропному феромагнітному ланцюжку, який знаходиться у магнітному полі, в рамках дискретної моделі Такено–Хомма. Побудовано діаграму стійкості на площині параметрів обміну та магнітного поля для спінових кластерів довільного розміру. Знайдено явні вирази для внутрішніх мод коливань нанокластерів та розраховано їхні частотні залежності від параметрів обміну та магнітного поля.

Ключові слова: ферромагнитная цепочка, спиновый кластер, магнитное поле, устойчивость, внутренние моды, уравнение Такено–Хомма.