Low Temperature Physics: 44, 1325 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5078628
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 12 (Декабрь 2018), c. 1692-1699    ( к оглавлению , назад )

Landau–Zener transitions and Rabi oscillations in a Cooper-pair box: beyond two-level models

A.V. Parafilo and M.N. Kiselev

The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Strada Costiera 11, I-34151 Trieste, Italy
E-mail: parafilo@pcs.ibs.re.kr

Received August 1, 2018, published online October 26, 2018

Анотація

Вивчено квантові інтерференційні ефекти в надпровідному транзисторі з урахуванням можливості тунелювання однієї або двох куперівських пар. Квантову динаміку системи проаналізовано в рамках трирівневої моделі. Розраховано ймовірності Ландау–Зинера в разі лінійної за часом зміни заряду на затворі, а також досліджено осциляції Рабі в три-рівневій системи з періодичним накачуванням в умовах резонансу й поза резонансу. Показано, що ймовірності Ландау–Зинера можуть бути розглянуті в двох режимах, що характеризуються ступінчасто- та биттяподібною поведінкою ймовір-ності. Перехід між режимами здійснюється за допомогою контролю відношення між двома характерними часами в задачі. Продемонстровано, що в трирівневій системи з періодичним накачуванням за умови, коли прямі переходи між певними парами рівнів дозволено, проблема може бути зведена до дворівневої моделі Рабі. У разі, коли прямі переходи між парами рівнів заборонено, передбачено нерезонансні осциляції Рабі, які включають процеси тунелювання другого порядку. Передбачений ефект може бути виявлений за допомогою вимірювання відносної заселеності станів транзистора з тією ж парністю.

Ключові слова: three-level system, superconducting Cooper pair box, Landau–Zener transition, Rabi oscillations.