Low Temperature Physics: 44, 1309 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5078626
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 12 (Декабрь 2018), c. 1673-1677    ( к оглавлению , назад )

Калибровочный принцип и спонтанное нарушение симметрии

В.Ф. Клепиков

Институт электрофизики и радиационных технологий НАН Украины ул. Чернышевская, 28, а/я 8812, Харьков, 61002, Украина
E-mail: vfklepikov@ukr.net

Статья поступила в редакцию 17 июля 2018 г., опубликована онлайн 26 октября 2018 г.

Анотація

Розглянуто просторово модульовані стани полів параметра порядку як калібрувальні (компенсувальні) поля. Показано, що в безмежних фізичних системах неоднорідний вакуум виникає тільки завдяки введенню до лагранжіанів вищих похідних (для скалярних полів). Досліджено можливі фазові переходи в системах з вищими похідними. Обговорюються дискретні варіанти спонтанного порушення суперсиметрії в теоріях класичних полів з вищими похідними.

Ключові слова: калибровочный принцип, спонтанное нарушение дискретной суперсимметрии.