Low Temperature Physics: 44, 1293 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5078617
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 12 (Декабрь 2018), c. 1654-1662    ( к оглавлению , назад )

Superdiffusive transport in one-dimensional disordered Dirac model

V. Slavin and Y. Savin

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine 47 Nauky Ave. Kharkov, 61103, Ukraine
E-mail: slavin@ilt.kharkov.ua

Received July 25, 2018, published online October 26, 2018

Анотація

Розглянуто одновимірне рівняння Дірака в рамках квантової димерної моделі з розподілом Бернуллі. Показано, що при певних співвідношеннях маси частинки і амплітуди потенціалу реалізується супердифузійний режим руху. У разі ненульовий маси частки показано, що існує єдина точка, в якій показник Ляпунова обертається в нуль. У рамках димерної моделі «випадкових мас» показано, що локалізація станів відсутня.

Ключові слова: low-dimensional systems, disordered systems, superdiffusive transport, Dirac equation.