Low Temperature Physics: 44, 1285 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5078616
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 12 (Декабрь 2018), c. 1645-1653    ( к оглавлению , назад )

Низкотемпературные свойства конечных ХХ-цепочек с дополнительным изинговским спином

А.В. Артемов, Е.В. Езерская

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, пл. Свободы, 4, г. Харьков, 61022, Украина
E-mail: yezerska@karazin.ua

Статья поступила в редакцию 9 июля 2018 г., опубликована онлайн 26 октября 2018 г.

Анотація

Роботу присвячено теоретичному вивченню квантових стаціонарних станів та термодинаміки двох точно розв’язуваних квантових моделей: кінцевого XX-ланцюжка з «відростком», зв’язаним ZZ-взаємодією (ізінговською) з одним з вузлів ланцюжка, та двох різних скінченних XX-ланцюжків, які з’єднані через додатковий ZZ-спін. Показано, що в спектрі можуть існувати поблизу домішкового спіна локалізовані домішкові рівні, знайдено умови їх появи. Досліджено польові та температурні залежності основних термодинамічних характеристик моделей.

Ключові слова: спин, гамильтониан Гейзенберга, модель Изинга, XX-цепочка, энергетический спектр, термодинамические характеристики, квантовый фазовый переход.