Low Temperature Physics: 44, 1280 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5078612
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 12 (Декабрь 2018), c. 1639-1644    ( к оглавлению , назад )

Dynamical effective parameters of elastic superlattice with strong acoustic contrast between the constituents

Yurii Zubov1, Bahram Djafari-Rouhani2, and Arkadii Krokhin1

1Department of Physics, University of North Texas, P.O. Box 311427, Denton, TX 76203
2Université de Lille, Department of Physics, Villeneuve d'Ascq 59655, France
E-mail: arkady@unt.edu

Received July 9, 2018, published online October 26, 2018

Анотація

Отримано аналітичні формули для частотно-залежних ефективного модуля пружності та ефективної щільності періодичної шаруватої структури. Запропонована процедура гомогенізації справедлива при досить високих частотах, що перевищують частоту першої забороненої зони в акустичному спектрі структури. Показано, що залежні від частоти ефективні параметри можуть набувати від’ємних значень або в різних частотних областях, або в одній досить вузькій області. Ця властивість показує, що одновимірна пружна структура в межі малих блоховських хвильових векторів може поводитися як акустичний метаматериал, у якого обидва ефективні параметри від’ємні.

Ключові слова: elastic superlattice, elastic modulus, periodic layered structure.